ConsultimAudit

Badanie sprawozdań finansowych

Nazwa firmy:
Adres:
Telefon/Fax/E-mail:
Przedmiot działalności:
Wartość na koniec roku poprzedzającego rok badany Wartość na koniec roku badanego
4. Suma bilansowa:
5. Przychody:
a) ze sprzedaży netto i
b) pozostałe operacyjne
c) finansowe
6. Wynik finansowy netto:
7. Wartość należności z tytułu dostaw towarów i usług:
8. Wartość zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług:
9. Liczba dostawców:
a) krajowych
a) zagranicznych
10. Liczba odbiorów:
a) krajowych
a) zagranicznych
11. Liczba zatrudnionych
Ilość: Lokalizacja:
12. Czy jest to firma wielozakładowa:
13. Czy firma ma oddziały lub jednostki terenowe:
14. Czy posiada magazyny - ilość:
15. Czy posiada sklepy - ilość:
16. Czy rachunkowość firmy jest prowadzona przez dział rachunkowy? Oraz ilość zatrudnionych osób przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
17. Miesięczna ilość dokumentów / dowodów rachunkowych.
18. Ilość zadań inwestycyjnych
19. Data ostatniego badania ksiąg rachunkowych (za jaki rok i nazwa firmy audytorskiej).
20. Oczekiwany termin badania:
21. Osoba upoważniona do kontaktu z audytorem:
 
Audyt Księgowość Formularze

Copyright © 2023 Consultim Audit. Powered by Mackomp.pl