ConsultimAudit

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pełna nazwa i adres jednostki: *

Krótki opis działalności podmiotu:
Telefon/Fax/E-mail:
Wielkości charakteryzujące rok poprzedni (w zł):
przychodzy netto ze sprzedaży
przychody finansowe:
pozostałe przychody operacyjne:
wynik finansowy netto:
suma bilansowa:
Wielkości planowane na rok bieżący(w zł):
przychodzy netto ze sprzedaży
przychody finansowe:
pozostałe przychody operacyjne:
wynik finansowy netto:
suma bilansowa:
Liczba aktualnie zatrudnionych osób:
Szacunkowa ilość dokumentów w miesiącu (łącznie):
Czy firma jest wielozakładowa? Tak: Nie:
Czy jednostka sporządza sprawozdanie skonsolidowane? Tak: Nie:
Dotychczasowy sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych:
Księgowość: Własna: Biuro Rachunkowe:
Rodzaj oprogramowania finansowo-księgowego i jego nazwa:
 
Audyt Księgowość Formularze

Copyright © 2024 Consultim Audit. Powered by Mackomp.pl