ConsultimAudit

Badanie sprawozdań finansowych

Badamy sprawozdania finansowe zgodnie z:

 • ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku tekst jednolity: (Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy,
 • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/ MSSF),

Realizując prace z zakresu badania sprawozdań finansowych i wykonywania innych usług poświadczających opieramy się na:

 • Krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
 • Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej i kontroli jakości

Nasza firma posiada wypracowaną długoletnią praktyką metodologię badania sprawozdań finansowych.

Gwarantujemy po  podpisaniu umowy o świadczenie usług bezpośredni i realizowany na bieżąco kontakt z biegłym rewidentem celem konsultowania z nim wszelkich spraw wątpliwych, które mogą się ujawnić w trakcie naszego audytu.

Co zyskują nasi klienci

W trakcie całego procesu badania sprawozdania finansowego  nasz biegły rewident, przy zachowaniu pełnej niezależności i obiektywności, stara się wskazywać sposoby rozwiązywania problemów tak aby ułatwić i  usprawnić proces sporządzenia sprawozdania finansowego.

Poza sporządzonymi przez nas obligatoryjnymi dokumentami z badania : opinia i raport
z badania z badania sprawozdania finansowego skierujemy do  Państwu również dodatkowy dokument tzw. List do zarządu. W liście do zarządu (niezależnie od opinii i raportu z badania) poinformujemy i przedstawimy nasze uwagi, spostrzeżenia co do funkcjonowania systemu rachunkowości, kontroli wewnętrznej, obiegu i kontroli dokumentów itp.

Audyt wykorzystania środków unijnych

Audyt ten  jest związany z przepisami dotyczącymi rozliczeń dotacji otrzymywanych ze środków unijnych.

Beneficjentom programów unijnych proponujemy:

 • doradztwo z zakresu księgowego i podatkowego ujmowania dotacji
 • stały monitoring realizacji projektu pod kątem prawidłowego rozliczenia wydatków
 • badanie prawidłowości realizacji projektu i zgodność z zasadami programu.

Inne usługi audytorskie

 • potwierdzenie prawidłowości  sporządzonych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
 • badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia osób prawnych i fizycznych,
 • badania sprawozdań założycieli spółki akcyjnej,
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 
Audyt Księgowość Formularze

Copyright © 2023 Consultim Audit. Powered by Mackomp.pl