ConsultimAudit

Nasza spółka została założona w 1995 r.
Firma nasza jest spółką auditingową, powołaną przez Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. nr 121, poz. 292). W wyniku tych przekształceń działalność związana z badaniem sprawozdań finansowych została organizacyjnie wyodrębniona.

Uprawnienia

Consultim Audit  Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 119/59/95 z dnia 22 sierpnia 1995 roku.
Numer ewidencyjny na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 675

Z uwagi na ograniczenia wynikające z przywoływanej powyżej ustawy, spółka "CONSULTIM AUDIT" świadczy jedynie usługi związane z badaniem sprawozdań finansowych, doradztwem podatkowym, prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ekspertyzami ekonomiczno-finansowymi.
Gwarantujemy profesjonalną obsługę, rzetelność, terminową i fachową realizację powierzonych zleceń w oparciu o wykwalifikowany zespół pracowników i współpracowników — biegłych rewidentów, rzeczoznawców, ekspertów, radców prawnych, doradców podatkowych, adwokata, notariusza. Rezultatem zdobytych w ciągu ostatnich piętnastu  lat działalności doświadczeń i ciągłego rozwoju jest stabilna i silna pozycja na rynku usług finansowo-księgowych naszej firmy


Świadczymy  Usługi które obejmują:

W zakresie audytu:

 • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich,
 • badanie śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów MSSF,
 • przekształcenia sprawozdań finansowych,
 • przeprowadzanie audytu wykorzystania środków unijnych,
 • udział w przekształceniach spółek cywilnych i handlowych wraz z wydawaniem opinii z analizy planu przekształceniowego, podziału lub połączenia,
 • Opracowywanie ekspertyz ekonomiczno – finansowych

  W zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • sporządzania list płac,
 • prowadzenie i  zarządzanie dokumentacją kadrową i płacową,
 • sporządzania deklaracji podatkowych,
 • opracowywania zasad polityki rachunkowości
 • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości,
 • konsultacje.


Wypracowane  w ciągu piętnastu lat przez naszą firmy standardy pracy pozwalają nam na znakomity i  przyjazny kontakt z klientem i zrozumienie jego potrzeb, co jest podstawą wieloletniej współpracy.

 

Misja firmy


Nie świadczymy usług na skalę masową.

Jesteśmy wysoce wyspecjalizowani, każdy klient jest dla nas wyjątkowy i gwarantujemy mu indywidualną obsługę. Wspólnie z nim rozwijamy jego firmę.
Dla nas przypadek każdego klienta jest indywidualny.Potrafimy przełamać bariery lokalne, zaproponować bardziej adekwatne, a zarazem nowoczesne i konkurencyjne metody rozwoju firm naszych klientów i ich produktów, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom.
Cenimy partnerstwo. Chcemy być z naszymi klientami długoterminowo, wierząc, że tylko tak można budować zaufanie.


Kompleksowość oferowanych przez nas usług oraz bazowanie na wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych konsultantach pozwala nam świadczyć
je konkurencyjnie cenowo i realizować w terminach znacznie krótszych niż oferowane przez większość innych firm.
Konsekwentnie przestrzegamy przy tym wysokiego standardu jakości. Nasi konsultanci to profesjonaliści posiadający dużą wiedzę i ugruntowane doświadczenie, potrafiący zarówno wsłuchać się w oczekiwania klienta jak
i skutecznie myśleć i działać na jego rzecz.
Wszystkie usługi wykonywane przez naszą firmę są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.

 
Audyt Księgowość Formularze

Copyright © 2023 Consultim Audit. Powered by Mackomp.pl