ConsultimAudit

Księgowość

Prowadzimy:

 • księgi rachunkowe
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencje dla ryczałtu ewidencjonowanego
 • ewidencje VAT
 • ewidencje środków trwałych i WNiP
 • ewidencje wyposażenia
 • inne ewidencje wymagane przepisami prawa

Sporządzamy:

 • deklaracje podatkowe
 • sprawozdania finansowe
 • sprawozdania statystyczne

Oferujemy także:

 • opracowanie zakładowego planu kont
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • dodatkowe raporty, instrukcje, itp.
 • analizy i prognozy finansowe

Kadry i Płace

Prowadzimy:

 • akta osobowe pracowników - przechowywane w siedzibie biura rachunkowego
 • kartoteki wynagrodzeń pracowników
 • ewidencję urlopową pracowników
 • ewidencję czasu pracy pracowników
 • rejestr wypadków przy pracy i rejestr chorób zawodowych
 • pełną obsługę umów zleceń i o dzieło

Sporządzamy:

 • listy płac
 • deklaracje podatkowe PIT
 • sprawozdania statystyczne dotyczące zatrudnienia
 • deklaracje i zgłoszenia ZUS
 • dokumentację zasiłkową pracowników
 • raporty RMUA za okresy miesięczne

Oferujemy także:

 • opracowanie regulaminu pracy
 • opracowanie regulaminu wynagradzania
 • dodatkowe raporty, instrukcje, itp.
 • szkolenia BHP pracowników
 
Audyt Księgowość Formularze

Copyright © 2022 Consultim Audit. Powered by Mackomp.pl